تبلیغات
  - مقاله انگلیسی ارشد حسابدرای ۲۰۱۶ همراه با ترجمه فارسی – حسابداری تعهدی
 
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نویسنده
نویسندگان
» :: مقاله انگلیسی ارشد حسابدرای ۲۰۱۶ همراه با ترجمه فارسی – حسابداری تعهدی
عنوان انگلیسی:

Investigating the Factors Influencing Users’ Resistance towards

Accrual Accounting

عنوان فارسی:

بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به حسابداری تعهدی

سال انتشار : ۲۰۱۶
رشته: کارشناسی ارشد حسابداری